Gedragsregels voor Drone Journalisten

De meerwaarde van drones binnen de journalistiek staat buiten kijf. Drone journalistiek is het een nieuwe wereld waarbij journalisten tegen allerlei praktische obstakels aanlopen. Echter zijn deze praktische obstakels maar een kant van het verhaal. Ook zijn er ethische kwesties waar nieuwsgaring met drones mee te maken hebben. Om deze in kaart te brengen heeft een samenwerking van verschillende Amerikaanse universiteiten en specialisten op het gebied van journalisten een gedragscode opgesteld. Hieronder een beknopte samenvatting:

Veiligheid staat op nummer een. Breng geen mensen, dieren of eigendommen in gevaar.
Drone piloten die commercieel vliegen moeten zich houden aan nationale wetgeving. De piloot moet beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Drone piloten die drones inzetten voor nieuwsgaring moeten zich niet voordoen als hobby piloten.

Nieuwsorganisaties moeten drone piloten niet aanmoedigen illegale vluchten uit te voeren
Organisaties mogen drone piloten nooit aansporen nationale regelgeving te negeren. Ook moeten nieuwsorganisaties beelden die op illegale wijzen zijn verkregen niet te publiceren of uitzenden. Het is dus aan de nieuwsorganisatie om te controleren of de beelden op legale wijzen zijn verkregen. Door illegaal verkregen drone beelden niet te publiceren of uit te zenden ontmoedig je andere drone piloten niet ook dergelijke beelden te maken. Uiteraard mag hier de nuance geplaatst worden dat een nieuwsorganisatie zich kan beroepen op het recht van vrije nieuwsgaring. Wanneer er toch illegaal verkregen beelden worden gepubliceerd of uitgezonden, maak dan duidelijk waarom de beelden als nieuwswaardig worden geacht.

Stel jezelf de vraag; zou je dit beeld maken wanneer je op de grond staat?
Als je niet over een hek of door een raam heenkijkt, hoe zou je deze beelden uit de lucht dan rechtvaardigen?

Respecteer privacy
De “Society of Professional Journalist” gedragscode stelt, “Balance the public’s need for information against potential harm or discomfort. The pursuit of the news is not a license for arrogance or undue intrusiveness.” Wat is het doel van de journalist? Hoe helpt dit beeld om een breder verhaal te vertellen?

Pas om met onterechte verbeteringen of aanpassingen van beeldmateriaal
Muziek heeft de mogelijkheid om een toon te zetten. Welk effect heeft deze toon op het vertellen van de waarheid? Journalisten moeten geen geluiden toevoegen aan een drone video tenzij deze audio is opgenomen op hetzelfde moment dat de video is opgenomen. Denk goed na over het gebruik van slow motion of het versnellen van beelden, dit kan namelijk effect hebben op de integriteit van de video. Slow motion kan een dramatisch beeld creëren en de video uit zijn context halen. Video dat wordt versneld kan een ongeplaatst gevoel van urgentie overbrengen.

Nieuwsorganisaties moeten respecteren dat de drone piloot de beslissing maakt of een drone vlucht veilig en volgens de wet kan plaatsvinden.
Nieuwsorganisaties mogen geen druk zetten op een piloot om op manieren die de piloot gevaarlijk of legaal twijfelachtig acht.

Drone journalisten mag niet gevraagd worden andere acties of werkzaamheden te verrichten tijdens het uitvoeren van een drone vlucht.
Het veilig uitvoeren van drone vluchten staat op nummer een. Ook tijdens het uitvoeren van pre- en post-flight checks moet de drone piloot dit in alle rust kunnen doen.

Drone journalisten hebben de verplichting om hun vliegvaardigheid op to date te houden
Oefen in verschillende weersomstandigheden. Check de luchtvaartkaart, deze wordt regelmatig geüpdate en moet derhalve ook voor elke vlucht opnieuw worden gecontroleerd.

Drone journalisten hebben de verplichting om er zeker van te zijn dat de drone en andere apparatuur van goede kwaliteit is en regelmatig wordt onderhouden.
Een gedege Pre-flight en post-flight checks van het drone systeem zijn een must. Drone journalisten moeten propellers inspecteren, motoren, batterijen en het toestel zelf. Laat kosten efficiëntie geen rol spelen in het uitvoeren van veilige vluchten. Als je het niet kan veroorloven om veilig te vliegen, dan kun je het je niet veroorloven om te vliegen.

Coach anderen
Publieke perceptie van drones hangt volledig af van de professionaliteit van drone piloten in deze “early days” van drone technologie.  Wanneer het publieke domein ziet dat drones te pas en te onpas worden ingezet voor privacy inbreuk en het in gevaar brengen van mensen, dan is er geen twijfel mogelijk dat men druk gaat zetten op overheden en instanties om drones aan banden te leggen. Het is in jou belang om anderen te coachen, in het bijzonder andere drone journalisten, wanneer je ze illegale of onethische dingen ziet doen.

Deze gedragsregels zijn opgesteld door:

• Al Tompkins/Poynter

• Mickey Osterreicher/General Counsel for the National Press Photographers Association

• Matt Waite/Drone Journalism Lab at the University of Nebraska-Lincoln

• Dr. Kathleen Culver/Assistant Professor and Director, Center for Journalism Ethics, University of Wisconsin School of Journalism and Mass Communication

• Jon Resnick, DJI